Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

SIG-työryhmät

itSMF Finlandin SIG-ryhmät koostuvat vapaaehtoisista osallistujista, joilla on yhteinen kiinnostuksen kohde. Tavoitteena on jakaa tietoa sekä ryhmän sisällä että myös laajemmin itSMF-yhteisössä, verkostoitua samanlaisten asioiden kanssa painiskelevien kanssa sekä oppia ja luoda uutta tietoa. Ryhmä esimerkiksi kirjoittaa artikkeleita, esittelee toimintaansa ja toiminnan tuloksia esim. aamiaisseminaareissamme tai vuosikonferenssissamme.

Service Desk Evolution -ryhmä toimi aikaisemmin nimellä “mittarikerho”. SIGin perustamisen ja nimen muutoksen yhteydessä ryhmän toiminta suunnattiin mittareista koko service desk -funktion kehittämiseen ja tulevaisuuteen. Tavoitteena on keskustella, analysoida ja visioida, miten service desk tulee muuttumaan, ja miten sitä johdetaan kohti 2100-lukua.

Lue lisää

SIAM (Service Integration and Management, Palveluintegraatio) käsittää palveluiden tuottamisen loppukäyttäjille läpinäkyvästi (sekä ulkoisia että sisäisiä) palvelutuottajia käyttäen siten, että kokonaisuus on hallittavissa keskitetysti. SIAM-ryhmä pyrkii työssään vahvasti käytännönläheiseen ja mahdollisimman konkreettiseen lähestymistapaan.

Lue lisää

USM – Unified Service Management

Lue lisää

Sanastotyöryhmä seuraa aktiivisesti palvelunhallinnan alueen viitekehyksiä ja niissä esiintyviä ideoita käsitteineen. Tavoitteena on luoda ja ylläpitää kattavaa ja hyödyllistä suomen kielen sanastoa IT-palvelunhallinnan alueelta. Sanastotyöryhmällä on pitkä historia yhdistyksen alkuajoilta asti ITILin eri versioiden sanaston kääntämisessä tai kääntämisen auttamisessa.

Lue lisää

itSMF Finlandin SIG-ryhmät koostuvat vapaaehtoisista osallistujista, joilla on yhteinen kiinnostuksen kohde. Tavoitteena on jakaa tietoa sekä ryhmän sisällä että myös laajemmin itSMF-yhteisössä, verkostoitua samanlaisten asioiden kanssa painiskelevien kanssa sekä oppia ja luoda uutta tietoa.

Ryhmät voivat esimerkiksi kirjoittaa artikkeleita, esitellä toimintaansa ja toiminnan tuloksia aamiaisseminaareissamme tai vuosikonferenssissamme, tuottaa itsearviointityökaluja tai muita välineitä jäsenistön käyttöön sekä tarjota oppilaitoksille opinnäytetöiden aiheita. Ensimmäiset itSMF Finland ry:n Special Interest Groupit eli SIG-ryhmät käynnistettiin vuonna 2013. Vastaavia ryhmiä toimii myös muiden kansainvälisten itSMF-organisaatioiden yhteydessä.

itSMF Finland koordinoi toimintaa, jolle laadittiin yleisluontoiset ohjeet vuonna 2013. Kuka tahansa jäsenistömme edustaja voi koota kiinnostusryhmän haluamansa aihealueen ympärille. Hallituksen SIG-vastaavana toimii Anjuska Kyllönen anjuska.kyllonen@itsmf.fi, johon voit ottaa yhteyttä.