Service Desk Evolution

Service Desk Evolution -ryhmä toimi aikaisemmin nimellä “mittarikerho”. SIGin perustamisen ja nimen muutoksen yhteydessä ryhmän toiminta suunnattiin mittareista koko service desk -funktion kehittämiseen ja tulevaisuuteen. Tavoitteena on keskustella, analysoida ja visioida, miten service desk tulee muuttumaan, ja miten sitä johdetaan kohti 2100-lukua.

SDE eli Service Desk Evolution SIG perustettiin loppuvuodesta 2013. Ryhmä muodostui pääasiassa jäsenistä, jotka olivat kokoontuneet jo aikaisemmin ns. mittarikerhona.

Ryhmän yleisenä tavoitteena on ollut visioida, millainen on service desk vuonna 20×0. Aihetta on tarkasteltu monesta eri näkökulmasta: Millaisia muutoksia nähdään strategioissa, johtamisessa, mittaamisessa ja mittareissa, henkilöstössä ja osaamisvaateissa, organisointitavoissa, prosesseissa, työkaluissa, asiakkuuksissa ja esimerkiksi palveluiden tuottamismalleissa.

Ensimmäisenä tehtävänä vuoden 2014 alussa laadimme roadmapin service deskin kehityksestä vuosilta 1990–2045, eli hieman historiaa ja kehitysaskeleita tulevaisuuteen. Tuloksia esiteltiin sekä aamiaisseminaarissa toukokuussa 2014 että saman vuoden vuosikonferenssissa.

Vuoden 2015 aikana keskityimme service deskin tulevaisuuden trendien määrittelyyn. Metropolian opiskelijat Samuel Arasmo ja Aarni Kekkonen laativat aiheesta opinnäytetyön, joka valmistui keväällä 2016. Materiaalit löytyvät kohdasta "materiaalipaikka vielä määriteltävä"

Syksy 2016 meni seuraavaa selvityskohdetta miettiessä. Aiheeksi on nyt kiteytynyt service deskin käyttäjäkokemus ja siihen vaikuttavat tekijät. Aihetta tullaan tarkastelemaan sekä UX- (user experience) että palvelumuotoilun näkökulmasta. Tavoitteena on käynnistää työ tammikuun aikana.

Nykyiset aktiivijäsenet ovat:
Liisa Torkkeli, T:mi Liisa Torkkeli 
Tuula Härkänen, Fujitsu Finland Oy
Toni Ikonen, Telia Company
Janne Kaihila, Tieto Oyj
Kari Kautto, Nice Business Consulting
Kimmo Metso, CGI Suomi Oy
Jenna Salo, Gofore Oy
Aki Ylivarvi, Efecte Oy

Ryhmän julkaisut