ItSMF Finland yhdistyksen sääntömääräinen vaalikokous

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen vaalikokoukseen 23.11.2023 klo 10–11 Epicenteriin Helsingissä. Vaalikokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä määrätyt asiat. Yhdistyksen säännöt

Agenda:

  • Kokouksen avaus
  • Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  • Esitellään toimintasuunnitelma 2024, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  • Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta kaudelle 2024
  • Tilitarkastaja 2024
  • Kokouksen päättäminen