Kohti ketterää IT-jatkuvuudenhallintaa – Tapaustutkimus SOK

S-ryhmä on Suomen suurin työnantaja, jolle SOK:n IT tuottaa tietotekniikan palveluita. Suuressa ja moniäänisessä organisaatiossa toimintatapojen muutos on pitkä prosessi, joka vaatii paitsi aikaa myös resursseja, sekä sisua ja sitkeyttä kaikilta muutoksessa mukana olevilta.

MBA-opinnäytetyönä laadittu tapaustutkimus pureutuu SOK:lla tehtyyn siirtymään perinteisestä vesiputousmallisesta ohjelmisto- ja prosessikehittämisestä ketterään kehittämiseen. Muutosta tarkastellaan erityisesti IT-jatkuvuudenhallinnan ja prosessien kehittämisen näkökulmasta:

  • Miten mitata muutoksen onnistumista?
  • Millä toimenpiteillä tukea muutoksen onnistumista?
  • Millaisiin haasteisiin voi varautua? 

Tervetuloa kuulemaan lisää itSMF Finlandin webinaariin 21.2. klo 9–10. Tapaustutkimuksen esittelee SOK:n Anita Satukangas. Ilmoittaudu mukaan!


Anita Satukangas, Manager, Service Management, SOK
Anita on IT-alan moniottelija, jota ajaa eteenpäin jatkuva halu oppia. IT-uran varrella osaamista on kertynyt ohjelmoinnista ja ohjelmistokehityksestä, teknisistä alustoista, SAPista, jatkuvien palveluiden tuottamisesta sekä niiden ostamisesta ja johtamisesta monitoimittajaympäristössä. Viime vuosina Anita on keskittynyt erityisesti palvelunhallinnan prosesseihin ja niiden kehittämiseen. Tällä hetkellä hän vastaa SOK:lla IT-jatkuvuudenhallinnasta, IT-CMT -toiminnasta sekä kyberturvaharjoituksista.