Verkostoituminen

Tutustu jäseniimme Suomessa ja ulkomailla. Verkostoidu, osallistu ja vaikuta palvelujohtamisen tulevaisuuteen!

Miten itSMF Finland toimii

itSMF Finland ry:n toiminta on organisoitu jäsenten toimesta. Sekä hallitus että että työryhmien jäsenet valitaan jäsenistön joukosta – ja kaikki työ tehdään pääosin talkootyönä. Ulkopuolista palvelua käytetään ainoastaan taloushallinnossa ja tutkimustyössä. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, ITSM/ITIL-kirjallisuuden myynnillä, konferenssin osallistumismaksuilla sekä konferenssin sponsorituloilla.

itSMF Finlandin säännöt, joiden puitteissa toimitaan ja toimintaa kehitetään, löytyvät täältä.

itSMF Finlandin toiminnan tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen fokusalueeseen: yhteistyön ja -toiminnan edistäminen, tiedonjakaminen sekä tutkimustoiminta.

Yhteistyön edistäminen – itSMF Finland

 • Toimii yhteistyössä sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka osallistuvat tietotekniikkapalveluiden hallinta-alueen parhaiden toimintamallien kehittämiseen
 • Luo suhteita muihin järjestöihin, joilla on vastaava tai samankaltainen tavoite edistää standardien sekä Best Practices -menetelmien käyttöä tai järjestää yhteisiä tiedotus- ja neuvontatapahtumia ja täten saattaa laajempi yleisö tietotekniikkapalveluiden hallinta – sanoman piiriin.
 • Toimii läheisessä yhteistyössä kansainvälisen IT Service Management Forum Internationalin kanssa
 • Tarjoaa jäsenilleen keskustelufoorumin, missä he voivat vaihtaa tietoja ja jakaa kokemuksia
 • Varmistaa, että toimintansa avulla, mukaan luettuna asiamateriaalin/aineiston julkaisu, yhdistys auttaa organisaatioita ottamaan käyttöön ratkaisuja, joilla on todellista merkitystä niiden liiketoiminnalle

Tiedon jakaminen – itSMF Finland

 • Julkaisee alaan liittyvää materiaalia hyväksytyistä parhaista toimintamalleista
 • Julkaisee materiaalia, joka edustaa ”uusia tuulia” tietotekniikkapalveluiden hallinnan toimikentällä
 • Järjestää ammatillisia tapahtumia, joissa on mahdollista jakaa kokemuksia ja edistää ammatillisen kehityksen ilmapiiriä
 • Tarjoaa välineen, jonka avulla jäsenet voivat toimia yhdessä, edistäen toisilta oppimista ja välttäen uusien keksintöjen kehittämistyön päällekkäisyyden
 • Järjestää ajatusten tuuletuspaikan sekä jäsenilleen että teollisuudelle, lehdessä tai www-sivuilla julkaistavien raporttien, tutkimusten ja artikkelien muodossa

Tutkimustoiminta – itSMF Finland

 • Teettää tutkimusta parhaiden toimintatapojen käyttöönotosta ja käytöstä sekä tietotekniikkateollisuuden kehityssuunnista, jotta se voi informoida jäseniään ja vaikuttaa kehitykseen

Kirjakauppa, itSMF Finland eBookstore

itSMF Finland on tehnyt sopimuksen englantilaisen IT Governancen kanssa, joka toimii  jäsentemme kirjakauppapalveluista vastaavana kumppanina. Kumppanisopimuksen taustalla on itSMF Finlandin halu tarjota jäsenilleen laajempi ja hintatasoltaan kilpailukyinen valikoima kaikkia palvelunhallintaan liittyviä kirjoja. Kirjakauppa on avoinna myös ei-jäsenille.

Siirry eBookstoreen