Palvelujohtamisen teko ja tekijä -kilpailu

itSMF Finland palkitsee vuosittain Palvelujohtamisen teon ja tekijän. Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin alan aktiivisia huippuosaajia sekä palvelujohtamisen käytänteitä Suomessa.

Vuoden palvelujohtamisen teko ja –tekijä 2022

Palvelujohtamisen teko, Valmetin SIAM-matka

Valmet aloitti ITSM/SIAM-transformaatiomatkansa jo vuonna 2016 ja on näin profiloitunut yhdeksi alan edelläkävijäksi. Juha Mäkisen johtaman Service Management Office -funktion voimin Valmet on edistänyt päästä- päähän-palveluintegraatiota ja muodostanut siitä siten tärkeän tukifunktion koko yritykselle, jolla oli merkittävä rooli myös Valmetin ja Neleksen yhdistymisprosessissa. Erityisen merkittävän teosta tekee sen läpinäkyvyys ITSM- yhteisölle: Juha Mäkinen on esiintynyt useammassa esityksessä ja webinaarissa jakaen arvokkaita neuvoja ja käytännön vinkkejä muiden alalla toimivien organisaatioiden ITSM- ja SIAM-kehitykseen.

Palvelujohtamisen tekijä, Veikko Nokkala/Digia

Veikko Nokkala on rohkealla, avoimella ja käytännönläheisellä tavalla edistänyt parhaiden käytäntöjen leviämistä Suomessa. Veikko toimii DASAn DevOps lähettiläänä ja on sekä työssään että sen ohessa auttanut ihmisiä ja organisaatioita oivaltamaan DevOpsin kontekstissa palvelujohtamisen ideoita. Veikko on osallistunut merkittävästi DevOps sanaston ja DevOps valmennuksien kääntämiseen suomeksi ja auttanut myös itSMF:n sanastotyöryhmää omassa työssään. Veikko on myös pyyteettömästi ollut valmis puhumaan eri tilaisuuksissa kun kyse on ollut suomalaisen yhteiskunnan kehittymisestä ja menestyksestä tietoa jakamalla.

Vuoden 2021 Palvelujohtamisen teko ja tekijä

Palvelujohtamisen teko, Palvelujohtamisen laaja-alainen kehitysohjelma, DNA Oyj

DNA:lla palvelujohtamisen laaja-alainen kehitysohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2020. Kehitysohjelman tavoite on vastata entistä paremmin DNA:n yritysasiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin palvelunhallinnan saralla. Ohjelman tarkoituksena on täsmentää palvelunhallinnan laaja-alainen ja kokonaisvaltainen ymmärrys DNA:n palveluiden johtamisesta ylätasolta käytäntöön asti. Kehitysohjelman aikana on luotu entistä parempi näkyvyys palveluiden arvontuotantoon muun muassa sovittamalla ja tarkentamalla käytössä olevia palvelujohtamisen viitekehyksiä (ITIL, SAFe, SIAM, SMO) sekä niiden yhteistä arvontuotantoa DNA:n yritysasiakkaiden tarpeisiin. Konkreettisten toimenpiteiden ja jatkuvan kehittämisen kautta DNA:n palvelujohtamisen kehitysohjelmassa palvelujohtamista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti strategiasta taktisen tason toiminnan kautta operaatioihin asti. Vuoden 2021 palvelujohtamisen tekona pidämme pitkäjännitteisen ja systemaattisen jatkuvan parantamisen mallin mukaista toimintaa alati muuttuvassa toimintaympäristössä palvellen kaikkia DNA:n yritysasiakassegmenttejä.

Palkinnon vastaanotti Yrityspalveluiden johtaja Jaana-Liisa Malin.

Palvelujohtamisen tekijä, Ilkka Kautto, Helsingin kaupunki

Ilkka Kautto on pitkäjänteisesti ja asiantuntevasti edistänyt palvelujohtamisen ja ohjaamisen ja kehittämisen käytäntöjä Helsingin kaupungilla. Ilkka on kehittänyt Helsingin kaupungille KEHMET-kehitysmallin, joka liittää yhteen asiakkuusjohtamisen, palvelujohtamisen ja kehittämisen toimintaprosessit ja ohjeet. Samalla se myös opastaa huomioimaan julkishallinnossa tärkeimmät määräystenmukaisuudet. KEHMET-mallin ideoilla on edistetty Helsingin kaupungin toimintaa systemaattisesti ja hyödyt jakaen tekemällä malli avoimesti saataville. Ilkka Kautto on käyttänyt osaamistaan pitkäjänteisesti, runsaasti ja pyyteettömästi KEHMETin kehittämiseen ollen aidosti kiinnostunut sekä sisällöstä että aikaansaadun tuotoksen hyödystä ja arvosta.

KEHMET on aiemmin palkittu mm. valtiovarainministeriön Suomidigin Suunnannäyttäjät-kilpailussa kunniamaininnalla arvokkaasta digitaalisaatiota edistävästä työstään.

Palkinnot luovutettiin itSMF Finlandin Human to Human -konferenssissa Helsingissä 11.11.2021.

 

Vuoden 2020 Palvelujohtamisen teko ja tekijä

Vuonna 2020 organisaatiot eri toimialoilla ovat olleet poikkeuksellisessa tilanteessa. Toivoimme ehdotuksia nimenomaan teoista, joiden avulla on kyetty muuttamaan totuttuja palvelumalleja ja palvelujen käyttöä pandemian aikana.

Voittajaksi valikoitui Verohallinto ja Verohallinnon Mika Koskelo.

Verohallinto mainitaan usein digitalisaation edelläkävijänä Suomessa - ja syystäkin. Verohallinto on suunnitellut, toteuttanut ja johtanut Suomalaisten arkeen vaikuttavia palvelumuutoksia poikkeuksellisen pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti. 2000-luvulla Verohallinto toteutti veroehdotuksen ja sähköisiä palveluita. 2010-luvulla VALMIS-hankkeen jolla korvattiin elinkaarensa päähän tullut vanha verotusjärjestelmä. Nyt uusimpana palveluna on julkaistu Tulorekisteri. Näillä digitaalisilla palveluilla ja automaation avulla kansalaisten ja yritysten elämä on helpottunut merkittävästi. Verotukseen liittyvien asioiden hoitaminen on onnistunut mainiosti verkossa myös pandemian aikana. itSMF haluaa tällä valinnalla korostaa palvelujohtamisen kokonaisuutta ja sen merkitystä. Vuoden palvelujohtamisen teko-palkinto luovutettiin Verohallinnon ylijohtaja Jarkko Levasmalle.

Mainitut asiakkaille näkyvät palvelut edellyttävät taakseen hyvin toimivan tukiorganisaation ja työkalut. Infrastruktuuripalvelujen johtaja Mika Koskelon kunnianhimoinen tavoite joukkoineen oli uudistaa ja tehostaa Verohallinnon sisäiset palveluprosessit yhtenäisellä palvelualustalla. Isojen järjestelmähankkeiden valmistuttua oli mahdollista siirtää fokusta palveluautomaatioon ja toiminnanohjauksen kehittämiseen. Verohallinto käynnisti Mikan johdolla Toive-järjestelmähankkeen, jonka visio, tavoitteet ja investoinnit olivat heti alusta lähtien huomattavasti kunnianhimoisemmat kuin tavallisissa ITSM-hankkeissa. Mika on vahvoin ottein ja selkein askelin vienyt toteutusta eteenpäin. Palkinnon luovutuksen yhteydessä Mika vaatimattomasti totesi kiitosten kuuluvan koko tiimille. ITSM-alustavalintana Verohallinnolla on ServiceNow ja toteutuskumppanina Sofigate. Toivottavasti pääsemme kuulemaan Verohallinnon kokemuksista ja vuoden 2021 aikana kehitettävistä uusista asioista itSMF-vuosikonferenssissa.

Kuvassa voittoisa Verohallinnon joukkue ja itSMF Finland ry delegaatio; Jarkko Levasma (vasemmalla), itSMF puheenjohtaja Mauri Mikkonen ja toiminnanjohtaja Anne Ireland, Timo Leinonen Verohallinnosta, itSMF hallituksen jäsen ja sihteeri Virpi Etelämäki sekä Mika Koskelo.