Palvelujohtamisen teko ja tekijä -kilpailu

itSMF Finland palkitsee vuosittain Palvelujohtamisen teon ja tekijän. Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin alan aktiivisia huippuosaajia sekä palvelujohtamisen käytänteitä Suomessa.

Vuoden 2021 kilpailuun voi osallistua lähettämällä hakemuksen 31.10.2021 mennessä osoitteeseen info@itsmf.fi.

Vuoden 2020 Palvelujohtamisen teko ja tekijä

Vuonna 2020 organisaatiot eri toimialoilla ovat olleet poikkeuksellisessa tilanteessa. Toivoimme ehdotuksia nimenomaan teoista, joiden avulla on kyetty muuttamaan totuttuja palvelumalleja ja palvelujen käyttöä pandemian aikana.

Voittajaksi valikoitui Verohallinto ja Verohallinnon Mika Koskelo.

Verohallinto mainitaan usein digitalisaation edelläkävijänä Suomessa - ja syystäkin. Verohallinto on suunnitellut, toteuttanut ja johtanut Suomalaisten arkeen vaikuttavia palvelumuutoksia poikkeuksellisen pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti. 2000-luvulla Verohallinto toteutti veroehdotuksen ja sähköisiä palveluita. 2010-luvulla VALMIS-hankkeen jolla korvattiin elinkaarensa päähän tullut vanha verotusjärjestelmä. Nyt uusimpana palveluna on julkaistu Tulorekisteri. Näillä digitaalisilla palveluilla ja automaation avulla kansalaisten ja yritysten elämä on helpottunut merkittävästi. Verotukseen liittyvien asioiden hoitaminen on onnistunut mainiosti verkossa myös pandemian aikana. itSMF haluaa tällä valinnalla korostaa palvelujohtamisen kokonaisuutta ja sen merkitystä. Vuoden palvelujohtamisen teko-palkinto luovutettiin Verohallinnon ylijohtaja Jarkko Levasmalle.

Mainitut asiakkaille näkyvät palvelut edellyttävät taakseen hyvin toimivan tukiorganisaation ja työkalut. Infrastruktuuripalvelujen johtaja Mika Koskelon kunnianhimoinen tavoite joukkoineen oli uudistaa ja tehostaa Verohallinnon sisäiset palveluprosessit yhtenäisellä palvelualustalla. Isojen järjestelmähankkeiden valmistuttua oli mahdollista siirtää fokusta palveluautomaatioon ja toiminnanohjauksen kehittämiseen. Verohallinto käynnisti Mikan johdolla Toive-järjestelmähankkeen, jonka visio, tavoitteet ja investoinnit olivat heti alusta lähtien huomattavasti kunnianhimoisemmat kuin tavallisissa ITSM-hankkeissa. Mika on vahvoin ottein ja selkein askelin vienyt toteutusta eteenpäin. Palkinnon luovutuksen yhteydessä Mika vaatimattomasti totesi kiitosten kuuluvan koko tiimille. ITSM-alustavalintana Verohallinnolla on ServiceNow ja toteutuskumppanina Sofigate. Toivottavasti pääsemme kuulemaan Verohallinnon kokemuksista ja vuoden 2021 aikana kehitettävistä uusista asioista itSMF-vuosikonferenssissa.

Kuvassa voittoisa Verohallinnon joukkue ja itSMF Finland ry delegaatio; Jarkko Levasma (vasemmalla), itSMF puheenjohtaja Mauri Mikkonen ja toiminnanjohtaja Anne Ireland, Timo Leinonen Verohallinnosta, itSMF johtokunnan jäsen Virpi Etelämäki sekä Mika Koskelo.