Apurahat ja stipendit

itSMF Finland haluaa tukea IT-palvelujohtamisen koulutusta ja opiskelua. Yhdistys tarjoaa apurahoja ja stipendejä haettavaksi.

Apurahoja ja stipendejä voivat hakea:

 1. alan oppilaitokset ja näiden tukisäätiöt alan koulutuksen tueksi. Tuki myönnetään harkinnan mukaan yhdistyksen hallitukselle osoitetun vapaamuotoisen hakemuksen perusteella.
 2. alan opiskelijat. Verottomia ovat stipendit ja apurahat, jotka on saatu opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.

Opiskelijoiden osalta huomioidaan seuraavaa:

 1. Stipendin saajan on opiskeltava jossakin yhdistyksen tarkoitusta edistävää opetusta antavassa oppilaitoksessa.
 2. Stipendin myöntämisen perusteina voivat olla mm.
  • hyvä opintomenestys (arvosanat ja/tai opiskelutahti),
  • ansiokas opinnäytetyö,
  • muu erityinen kunnostautuminen opinnoissa tai opintoihin liittyvässä toiminnassa.
 3. Stipendi myönnetään harkinnan mukaan yhdistyksen hallitukselle osoitetun vapaamuotoisen hakemuksen perusteella.
 4. Stipendin suuruuden määrää itSMF Finland ry:n hallitus yhdistyksen vuosikokouksessa vuosittain talousarviossa tarkoitukseen varaaman määrärahan puitteissa.
 5. Stipendin saaja velvoitetaan toimittamaan yhdistyksen hallitukselle yhdistyksen julkaisuihin kelpaava artikkeli ennen stipendin maksatusta.
 6. itSMF Finland ry:n hallitus voi harkintansa mukaan poiketa edellisissä kohdissa määritellyistä stipendien jakoperusteista.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen info(at)itsmf.fi otsikolla ”Apuraha-/stipendihakemus”