ITSMF FINLAND VUOSIKONFERENSSI 3.11.2022 - REBORN CALL FOR PAPERS ON JULKAISTU!

 

 

Hae puhujaksi vuosikonferenssiin!

itSMF Finlandin vuosikonferenssi 3.11.2022 - reborn CALL FOR PAPERS on julkaistu!

Aika ajatella uudella tavalla

Maailma muuttuu ja organisaatioiden pitää muuttua sen mukana! ItSMF Finlandin 18. vuosikonferenssissa keskitytään aiheeseen teemalla Reborn, jossa opitaan uusia ja poisopitaan vanhoja ajatuksia, malleja ja lähestymistapoja palvelujohtamiseseen. 

Digitaalisen transformaation ja sen automaation aikana on tärkeää oppia ajattelemaan maailmaa, sen tarpeita ja ihmisiä uusista nykyajan ja tulevaisuuden näkökulmista. Ihmiset, prosessit, työkalut ja ennen kaikkea luotu arvo ihmisille ja organisaatioille pitää ymmärtää oikein ja ajankohtaisella tavalla. Siksi on tärkeää oppia ja poisoppia uudistuakseen vastaamaan maailman muuttuneita tarpeita ja toimintaympäristöä. 

Organisaatioiden ja sen ihmisten tulee uudistua, luoda nahkansa ja astua rohkeasti esiin ymmärtäen mikä on muuttunut ja toisaalta mikä ei. 

Tapahtuman esitysten teemoina ovat Value, People, Experience ja Automation.

  • Miten sopeudut jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön ja kehittää arvoa tuottavia palveluita?
  • Miten huomioit organisaation kulttuurin kehittämisen ja työntekijät palveluiden ja niiden arvon tuottamisessa?
  • Mitkä ovat tulevaisuuden arvon näkökulmat kaikkien osapuolten, (mm . asiakkaiden, käyttäjien, palveluntuottajien, toimittajien ja koko ympäröivän yhteiskunnan, ympäristön ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden) näkökulmasta?
  • Miten varmistat, että kehität palveluita varmistaen että et jumiudu vanhoihin, sisäisesti fokusoituneisiin menestysresepteihin, joista aika on ajanut ohi jo kauan sitten?
  • Miten varmistat, että olet jatkossa myös tuottamassa ja käyttämässä näitä palveluita?

Vuosikonferenssi järjestetään torstaina, 3.11.2022, Helsingin Epicenterissä (Mikonkatu 9).

CFP:n voi ladata tästä

It's time to think in a new way

The world is changing. People and organisations must change with it! ItSMF Finland's 18th annual conference focuses on service management with the them 'Reborn'. We will learn new thoughts, models and approaches to the future of service management.

In the time of digital transformation and automation it is important we learn to think the world, it's needs and people from a new, current and future set of perspectives. People, processes, tools and especially created value for people and organisations must be understood and utilized correctly in an up-to-date way. Therefore it is important to learn, respond and adapt to the changing needs and environment. 

Organisations and their people must renew, reborn and boldly step up by understanding what has changed and what has not.

The presentation themes are "Value, People, Experience and Automation". 

  • How to adapt in a constantly changing environment and develop value-creating services?
  • How to recognize and respond to changes in organisational culture and employees by continuing to provide services and createing value?
  • What are the future perspectives for value from all stakeholders including customers, users, service providers, suppliers, surrouding society, environment and social justice?
  • How to ensure that you develop and provide services without getting stuck in old, internally focused recipes for success which have become obsolete?
  • How to ensure that you use and provide the services of the future?

The annual conference is taking place on Thursday 3.11.2022 in Epicenter (Mikonkatu 9, Helsinki). 

You can download CFP HERE 

Asiasanat