Asetu ehdolle itSMF hallituksen jäseneksi!

 

itSMF Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on jakaa tietoa, edistää yhteistyötä ja tehdä tutkimustyötä palvelunhallinnan ja palvelujohtamisen alueella. 

ItSMF Finland kutsuu halukkaita asettumaan ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi.

Kaikki yhdistyksen jäsenet voivat hakeutua ehdokkaiksi. Jos et vielä ole yhdistyksen jäsen, voit liittyä jäseneksi samalla kun asetut ehdokkaaksi. Hallituksen jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen.

itSMF Finlandin hallituksessa toimiminen on mahtava tilaisuus vaikuttaa toimialan kehitykseen, verkostoitua ja syventää omaa osaamistaan palvelujohtamisen alueella. Hallituksen jäsenenä osallistut kehittämään ja vaikuttamaan sekä koko yhdistyksen toimintaa, että erityisesti omaa fokusaluetta, joka sovitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa

Valinta

Puolueeton vaalivaliokunta käy läpi ehdokkaiden hakemukset. Lista kaikista ehdokkaista ja vaalivaliokunnan ehdotus hallitusjäsenistä esitellään yhdistyksen vaalikokouksessa. Vaalivaliokunnan esitys ei kuitenkaan sido kokousta eikä sen päätöksiä. Vaalikokouksessa tehdään lopullinen valinta ja päätös hallituksen kokoonpanosta. Hallituksen vaalikokous pidetään ennen vuoden vaihdetta Helsingin Epicenterissä. Kutsut vaalikokoukseen lähetetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

itSMF Finland hallitusjäsen valitaan kaksivuotiskaudeksi 2024-2026, jonka jälkeen hän voi asettua uudelleen ehdokkaaksi. Voit myös asettua ehdolle puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja valitaan vuosittain.

Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu 10–12 kertaa vuodessa. Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen strategian, toimintasuunnitelman, talousarvion toteutuman ja tulosten seuranta. Hallitukselta odotetaan sitoutumista yhteisön vaikuttavuuden kehittämiseen, puolueetonta toimintaa koko jäsenistön edun hyväksi, yhteydenpitoa muiden toimialaan vaikuttavien tahojen kanssa ja palvelujohtamisenalan kehittämistä. Hallitusjäsenen tulee pystyä kommunikoimaan sujuvasti suomen kielellä.

Ehdokkaaksi asettuminen

Asetu ehdolle lähettämällä alla mainitut tiedot sähköpostitse info@itsmf.fi viimeistään 10.10.2023.

  • Yhteystietosi 

  • Perusteluja ehdokkuudelle, sekä ajatuksia yhdistyksen kehittämisestä

  • CV tai linkki LinkedIn-profiiliin

Lisätietoja hallituksen toiminnasta antaa puheenjohtaja Mauri Mikkonen, email: puheenjohtaja©itsmf.fi