Hae itSMF:n hallituksen jäseneksi!

Hae itSMF:n hallituksen jäseneksi!

It Service Management Forum Finland, ItSMF Finland ry:n hallitusjäsenten ehdokasasettelu syyskokoukselle 2021.

ItSMF:n hallitukseen haetaan syksyllä 2021 uusia hallitusjäseniä 2-vuotiskaudelle 2022–2023.

  • ItSMF:n hallitukseen valitaan joka vuosi (kahdeksi vuodeksi) uusia hallitusjäseniä.

Energiaa ja uudistusta yhdistykseen

Etsimme henkilöitä, joilla on halua, aikaa ja näkemystä kehittää itSMF Finlandin toimintaa. Menestyminen tehtävässä edellyttää uuden yhtenäisemmän toiminnan aktiivista edistämistä, itsensä likoon laittamista tarpeellisten uudistusten läpiviemiseksi, kontaktiverkoston hyödyntämistä ja aktiivista otetta muutosten jalkauttamisessa. Haemme ItSMF strategisen uudistumiseen energisiä ja osaavia tekijöitä. Fokus on henkilöissä, jotka pystyvät edistämään yhteisön uutta kasvua.

Hallitus kokoontuu 10–12 kertaa vuodessa. Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen strategian, toimintasuunnitelman, talousarvion toteutuman ja tulosten seuranta. Hallitukselta odotetaan sitoutumista yhteisön vaikuttavuuden kehittämiseen, puolueetonta toimintaa koko jäsenistön edun hyväksi, yhteydenpitoa muiden toimialaan vaikuttavien tahojen kanssa ja ITSM-alan kehittämistä.

Lisätietoja hallituksen toiminnasta antavat:

  • puheenjohtaja Mauri Mikkonen, email: puheenjohtaja©itsmf.fi
  • toiminnanjohtaja Anne Ireland email: anne.ireland@itsmf.fi

Hakeudu ehdokkaaksi

ItSMF Finland lähettää jäsenille avoimen kutsun asettua ehdokkaaksi hallitukseen. Kaikki itSMF-yhteisöön kuuluvat jäsenet voivat hakeutua ehdokkaiksi. Lisäksi pyydetään jäsenistöä esittämään ehdokkaiksi energisia ja uudistuksiin motivoituneita henkilöitä, joilla on hyvä ymmärrys yhdistyksen toiminnasta.

Hakemus

Hakemuksesi itSMF:n hallituksen jäseneksi tulisi sisältää:

  • perusteluja ehdokkuudelle
  • ehdokkaan ydintavoitteet itSMF:n hallituksessa
  • ehdokkaan ajatukset itSMF:n kehittämisestä
  • kuvaus ehdokkaasta; CV tai linkki LinkedIn-profiiliin
  • ehdokkaan itsensä esille haluamat muut tiedot

Lopullinen hyväksyntä tapahtuu itSMF:n vaalikokouksessa marraskuussa 2021 ja lista kaikista ehdotetuista ehdokkaista ja vaalivaliokunnan ehdotus hallitusjäsenistä esitellään. Jäsenistölle tiedotetaan uuden hallituksen kokoonpanosta marraskuun uutiskirjeessä ja some -kanavissamme.

Hakemuksen lähettäminen

Pyydämme lähettämään hakemuksesi 31.10.2021 mennessä osoitteeseen, puheenjohtaja@itsmf.fi