Sertifioinnit

Koulutusrakenne

ITIL valmennusohjelmien ja -tutkintojen rakenne


ITIL-koulutukset etenevät perustietämyksestä prosessikokonaisuuksien tai kyvykkyysalueiden syvemmän osaamisen kautta kokonaisuuden hallintaan. ITIL versiossa 3 tutkintotasoja on kaksi, ITIL Foundation ja ITIL Expert. Sertifiointitasojen saavuttamiseen vaaditaan tietty määrä pisteitä (credits) seuraavasti:

Perustaso (Foundation level) - Tämä tason tavoitteena on ITILin pääperiaatteiden ja prosessien tunteminen ja ymmärtäminen. Saavuttamiseen vaaditaan 2 pistettä, jotka saa suorittamalla ITIL Foundation -sertifiointitentin.

Keskitaso (Intermediate level) - Perustuu kahteen koulutuslinjaan: Elinkaarilinja (Lifecycle stream) sisältää elikaarikohtaiset osiot, kyvykkyyslinja (Capability stream) muodostuu ammatillisten kyvykkyyksien mukaisista osioista. Suoritetuista elinkaarikursseista saa 3 pistettä ja kyvykkyyskursseista 4 pistettä.

Keskitason tarkoituksena on antaa henkilölle kyvykkyys analysoida ja käyttää ITILiä käytännössä. Eri linjojen kursseja voi yhdistellä saavuttaakseen tarvittavat pisteet  Expert-tason sertifioitumista varten.

ITIL Expert - Saavuttaakseen ITIL Expert -tason IT-palvelunhallinnassa tulee perustason lisäksi suorittaa keskitason tutkintoja (yhteensä vähintään 17 pistettä) sekä Managing Across the Lifecycle -päätöskurssi (5 pistettä). Tämä kurssi yhdistää koko elinkaariajattelun olemuksen ja kursseilla saadun tietämyksen. Kurssin suorittanut saa ITIL Expert -sertifikaatin.

ITIL Master - Tämä taso antaa henkilölle kyvyn analysoida ja soveltaa ITIL-konsepteja uusille alueille. Tämä ylätason tutkinto on vielä kehitteillä.

Pisteitä myönnetään myös vanhoista sertifikaateista. Vanhat ITIL foundation-kurssit voi päivittää Foundation Bridge -kurssilla (yhteensä 2 pistettä). Tämä on edellytys keskitason kurssien käymiseen.

Service Manager -sertifikaatin (17 pistettä) voi päivittää Service Manager Bridge -kurssin (5 pistettä) kautta ja saavuttaa näin ITIL Expert -sertifikaatin.

Lisäinformaatiota tämän löytyy APMG:n verkkosivuilla: www.apmgroup.co.uk

Sertifioinneista löytyy lisätietoa myös ITIL V3 Qualifications Scheme -dokumentista ja oheisten linkkien kautta.

Linkkejä:

http://www.itil-officialsite.com/itilmapping/v2/map.asp

http://www.itil-officialsite.com/Qualifications/ITILV3QualificationScheme.asp