Parhaat käytännöt

ITIL® on prosessikehys, jonka avulla it-palveluja ja niiden tuottamiseen tarvittavia prosesseja voidaan johtaa tehokkaasti. Se on kokoelma parhaita käytäntöjä it-palveluhallintaan ja johtamiseen.


ITIL on globaalisti tunnustettu prosessikehys, jota on käytetty ja kehitetty yli 20 vuotta.

ITIL ei ole jäykkä teoria eikä standardi vaan laaja kokoelma parhaita käytäntöjä (Best Practices) it-palveluiden suunnitteluun, niiden toimittamiseen, it-infrastruktuurin tehokkaaseen hallintaan ja johtamiseen. ITIL-mallin määrittelemät palveluprosessit ovat käytännössä testattuja ja toimiviksi havaittuja lukuisissa organisaatioissa maailmanlaajuisesti. Jokainen organisaatio voi poimia itselleen sopivat osat ja täydentää niitä omilla parhailla käytännöillään. ITIL soveltuu kaikenkokoisten yritysten it-prosessikehykseksi.

ITIL versio 2 otti selkeän prosessinäkökulman ja jakoi prosessit Service Support- ja Service Delivery -prosesseihin.
Siitä poiketen ITIL versio 3 ottaa selkeän palvelunäkökulman ja jaottelee palvelun elinkaarimallin mukaan:
 
  • Service Strategy (Palvelustrategia)
  • Service Design (Palvelusuunnittelu)
  • Service Transition (Palvelutransitio)
  • Service Operation (Palvelutuotanto) ja
  • Continual Service Improvement (Jatkuva palvelun parantaminen).
Elinkaarimalli on rakennettu käytännön it-palvelutuotannon kokemuksista. Usein it-organisaatio toimii jo osittain ITILin mukaisesti ja malli auttaa kehittämään toimintaa edelleen.

Tarkastelemalla it-palveluita näiden viiden vaiheen avulla saadaan palvelu paremmin sovittaa liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin ja samalla arvioida liiketoiminnalle tuotettavaa arvoa.

ITIL ja muut viitekehykset

ITIL on it-palvelujen tuottamisen ja niiden johtamisen viitekehys. CobiT (Control OBjectives for IT and related Technology) on prosessien, kuten ITILin määrittelemien prosessien, valvonnan viitekehys. ISO/IEC 20000 on vahvasti ITILiin pohjautuva organisaatioiden palvelutuotannon laatustandardi.

ITIL-konseptia täydentävät muut it-johtamisen mallit, kuten Information Services Procurement Library (ISPL), the Application Services Library (ASL), Dynamic Systems Development Method (DSDM), sekä Control Objectives for Information and related Technology (CobiT). Näiden yhteyksiä ja suhdetta ITILiin tarkastellaan nykyisissä ITIL-kirjoissa.

Linkkejä:

ITIL: http://www.itil-officialsite.com
OCG: http://www.ogc.gov.uk
itSMF International: http://www.itsmf.com