Sijaintisi: itSMF Finland>Toiminta ja tavoitteet

Toiminta ja tavoitteet

itSMF Finland ry toimii jäsentensä kautta, sekä hallitus että työryhmien jäsenet valitaan jäsenistön joukosta. Fokusalueemme it-palvelunhallinnan alueella ovat yhteistyön edistäminen, tiedonjakaminen sekä tutkimustoiminta.


Miten itSMF Finland toimii

itSMF Finland ry:n toiminta on organisoitu jäsenten toimesta. Sekä hallitus että että työryhmien jäsenet valitaan jäsenistön joukosta - ja kaikki työ tehdään pääosin talkootyönä. Ulkopuolista palvelua käytetään ainoastaan taloushallinnossa ja tutkimustyössä. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, ITSM/ITIL-kirjallisuuden myynnillä, konferenssin osallistumismaksuilla sekä konferenssin sponsorituloilla.

itSMF Finlandin säännöt, joiden puitteissa toimitaan ja toimintaa kehitetään, löytyvät täältä.

itSMF Finlandin toiminnan tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen fokusalueeseen: yhteistyön ja -toiminnan edistäminen, tiedonjakaminen sekä tutkimustoiminta.

Yhteistyön edistäminen - itSMF Finland

 • Toimii yhteistyössä sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka osallistuvat tietotekniikkapalveluiden hallinta-alueen parhaiden toimintamallien kehittämiseen
 • Luo suhteita muihin järjestöihin, joilla on vastaava tai samankaltainen tavoite edistää standardien sekä Best Practices -menetelmien käyttöä tai järjestää yhteisiä tiedotus- ja neuvontatapahtumia ja täten saattaa laajempi yleisö tietotekniikkapalveluiden hallinta - sanoman piiriin.
 • Toimii läheisessä yhteistyössä kansainvälisen IT Service Management Forum Internationalin kanssa
 • Tarjoaa jäsenilleen keskustelufoorumin, missä he voivat vaihtaa tietoja ja jakaa kokemuksia
 • Varmistaa, että toimintansa avulla, mukaan luettuna asiamateriaalin/aineiston julkaisu, yhdistys auttaa organisaatioita ottamaan käyttöön ratkaisuja, joilla on todellista merkitystä niiden liiketoiminnalle

Tiedon jakaminen - itSMF Finland

 • Julkaisee alaan liittyvää materiaalia hyväksytyistä parhaista toimintamalleista
 • Julkaisee materiaalia, joka edustaa "uusia tuulia" tietotekniikkapalveluiden hallinnan toimikentällä
 • Järjestää ammatillisia tapahtumia, joissa on mahdollista jakaa kokemuksia ja edistää ammatillisen kehityksen ilmapiiriä
 • Tarjoaa välineen, jonka avulla jäsenet voivat toimia yhdessä, edistäen toisilta oppimista ja välttäen uusien keksintöjen kehittämistyön päällekkäisyyden
 • Järjestää ajatusten tuuletuspaikan sekä jäsenilleen että teollisuudelle, lehdessä tai www-sivuilla julkaistavien raporttien, tutkimusten ja artikkelien muodossa

Tutkimustoiminta - itSMF Finland

 • Teettää tutkimusta parhaiden toimintatapojen käyttöönotosta ja käytöstä sekä tietotekniikkateollisuuden kehityssuunnista, jotta se voi informoida jäseniään ja vaikuttaa kehitykseen