Sijaintisi: Parhaat käytännöt>ITIL-kirjasto

ITIL-kirjasto

Tutustu myös uuden painoksen "ITIL 2011 Edition" sisältöön.

ITIL® v3-kirjojen sisältö (2007)

Palvelustrategia - Service Strategy

 • Yleinen strategiakehitys
 • Kilpailutilanne ja markkinan hahmottaminen
 • Palvelutarjoajatyypit
 • Palvelunhallinta strategisena omaisuutena
 • Organisaation suunnittelu ja kehitys
 • Prosessien pääaktiviteetit
 • IT-taloushallinto
 • Palveluportfolion hallinta
 • Kysynnän hallinta
 • Palvelustrategiaan liittyvän henkilöstön roolit ja vastuut

Palvelusuunnittelu - Service Design


 • IT-palveluiden suunnittelu best practice -mallien mukaisesti, sisältäen arkkitehtuurit, prosessit, politiikat, dokumentaation ja tulevien liiketoimintavaatimusten huomioonottaminen
 • Service Design Package (SDP) - palvelusuunnittelupaketti
 • Palveluluettelon hallinta
 • Palvelutasonhallinta
 • Kapasiteetinhallinta
 • IT-palvelub jatkuvuudenhallinta
 • Tietoturvanhallinta
 • Toimittajahallinta
 • Palvelusuunnitteluun liittyvän henkilöstön roolit ja vastuut

Palvelutransitio - Service Transition

 • IT-palveluiden transitio tuotantoon tai muutokset nykyisissä palveluissa
 • Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta
 • Transition suunnittelu ja tuki
 • Julkaisun- ja käyttöönotonhallinta
 • Muutoksenhallinta
 • Tietämyksenhallinta
 • Palvelutransitioon liittyvän henkilöstön roolit ja vastuut

Palvelutuotanto - Service Operation

 • Palveluiden tuottaminen sovittujen tavoitteiden mukaisesti sekä käyttäjien että asiakkaiden (ne, jotka maksavat palvelusta) näkökulmasta.
 • Palveluiden tuottaminen päivittäisessä työssä ja tasapainon löytäminen luotettavuuden ja kustannusten välillä
 • Herätteidenhallinta (event)
 • Tapahtumanhallinta (insidentti)
 • Ongelmanhallinta
 • Palvelupyyntöprosessi
 • Pääsynnhallinta
 • Service Desk, palvelupiste
 • Tekninen ja sovellushallinta
 • Palvelutuotantoon liittyvän henkilöstön roolit ja vastuut

Jatkuva palvelun parantaminen - Continual Service Improvement (CSI)

 • Palveluiden sovittaminen muuttuviin liiketoimintatarpeisiin
 • Laadun ja kustannushyödyn parantaminen
 • Palveluiden mittaus
 • Palveluraportointi
 • CSI-kehittämisprosessi
 • 7 askeleen kehittämisprosessi

Linkkejä:
ITIL: http://www.itil-officialsite.com
OCG: http://www.ogc.gov.uk
itSMF International: http://www.itsmf.com