Sijaintisi: Parhaat käytännöt>Liiketoiminta ja it-johtaminen

Liiketoiminta ja it-johtaminen

Muutoksia on mahdoton ennustaa ja erittäin vaikea ennakoida, mutta niihin voidaan varautua ja niitä voidaan hyödyntää, kunhan ne otetaan huomioon suunnittelussa. On itsestään selvää, että it-palveluiden on tuotettava lisäarvoa organisaation liiketoiminnalle. Toimintaympäristön ollessa muuttuva ja yhä monimutkaisempi on sovittujen toimintatapojen (eli prosessien) pohjauduttava yhdessä sovittuihin periaatteisiin ja toimialan parhaisiin käytäntöihin. Näin it-palvelutuotanto ja sen johtaminen takaavat asiakkaalle mitattavaa lisäarvoa. 

ITILin helppo saatavuus ja nopeasti laajentunut tarjonta ovat toimineet katalysaattorina sen nopealle leviämiselle. Kirjat ja suuri määrä internet-sivustoja, koulutusta, konsultointipalveluja, tapahtumia on runsaasti hyödyntäjien ulottuvilla. Pohjoismaissa ITIL-viitekehystä hyödynnetään laajasti sekä yrityksissä että julkisella sektorilla.

ITIListä on aikaa myöten muodostunut it-palvelujohtamisen de facto -standardi, joka antaa käyttöön yhteisen käsitteistön ja kielen. Jaettu ymmärrys käsitteistä ja yhteinen kieli ovat keskeisiä tekijöitä kehitysprojektin tai -hankkeen onnistumisessa. 


ITILin hyödyistä

ITILin tuomia hyötyjä on mitattu useissa organisaatiossa ja tutkittu opinnäytetöissä. Esille ovat nousseet mm. seuraavat hyödyt:

  • Malli on hyvin kattava ja mahdollistaa mittaamisen
  • Malli luo ja tarjoaa yhtenäisen sanaston, jota alalla tarvitaan.
  • Malli luo standardeja laadunvalvonnalle
  • Malli jäsentää niin pienten kuin isojenkin organisaatioiden toimintaa